Znak obce Lužná

Obec Lužná

Poloha Lužné

Obec Lužná se svým katastrem rozkládá na severovýchod do vrchů Javorníků a na jihozápad do Vizovické vrchoviny. Leží v malebné kotlině neustále se střídajících kopců, vršků, pasek, údolí a ráztok, v neopakovatelných a úchvatných podobách, jihovýchodně od Vsetína.

Poloha Lužné
Horňansko

Tvář této krajiny vyzdobily svými stužkami řeka Senice se svými přítoky - Luženkou, mužíkovským a neratovským potokem, potokem tekoucím z Horňanska a jinými, zejména vtékajícími do Luženky a mužíkovského potoka. Podél Senice vedla kdysi pradávná obchodní stezka z Moravy do Uher, dnes silnice od Vsetína do Horní Lidče, kde se rozvětvuje k průsmyku Lysskému a Vlárskému. Potok Luženka a jeho přítoky vytvořily svou činností rozsáhlé údolí až ke Zděchovu. Potok tekoucí z Horňanska a pramenící kdesi v lesích pod horou Padělky vyhloubil chráněné údolí, v němž začala vznikat v minulosti naše obec. Dominantu Horňanska tvoří masiv Maděrku a Babina dolu,stoupající až k hoře Padělky do výše 710 m. Severovýchodním směrem se táhne hřeben ukončený nejvyššími body katastru obce při svých hranicích, horami Žáry (757 m) a Filkou (759 m). Tyto hory již z Horňanska nemůžeme vidět. Překrásnou kulisu, hory přeskakující doly, které předchází panorama od Vsetína a pokračuje přes Zděchovský průsmyk Radošovem, Šerklavou a dalšími vrcholy Javorníků, můžeme vidět např. z Vráblových pasek. A zůstaneme v němém úžasu, který přechází v radost a hrdost na tento kraj, naše Valašsko. Stačí se pootočit doprava nebo doleva a toto úchvatné divadlo přírody pokračuje. Nedaleko odtud najdete i horu Javorník (720 m), kterou je vidět již ze Vsetína jako nejvyšší vrchol ležící na jihu s mírně střechovitým tvarem. Z Vráblových pasek dále uvidíte nejen Dolňansko (i když je zčásti zakryto lesy) a Horňansko skrčené do údolí jako kvočna s kuřaty, ale vlevo dohlédnete údolím Senice přes Polanku a další dědiny až na Vsetín. Na pravé straně pak uvidíte v horách obec Pulčín a překrásný horský uzávěr, tvořený horami Stráž (622 m), Kopce nebo též Vrchkopce (690 m) a Krajčice (730 m). Tuto soutěsku, nazvanou Lomensko, můžeme vidět i ze samotné Lužné, podíváte-li se z vhodného místa směrem k Lidečku. Je spojena s různými pověstmi a byla blízkým svědkem mnoha těžkých dob našeho kraje. A nejen ona. Cesta nepřátel a nájezdníků pokračovala i přes Lužnou, Polanku a další obce na Vsetín. Není vyloučeno, že někdy pokračovala také údolím Luženky do Zděchova, na Hovězí nebo další horní dědiny. Zděchov byl Kuruci přepaden dokonce jedenáctkrát ve dvou letech, takže si lidé ani přesně nepamatovali, kdy to bylo. O tom však pojednáme později.

Na počátku tohoto století se jádro obce nacházelo v Horňansku (asi 100 čísel). Asi dvacet chalup se nacházelo při řece Senici a okolo 40 chalup na pasekách. Zástavba se později při řece Senici rozšířila.

Střed obce je položen asi 430 m nad mořem.Nejníže leží koryto řeky Senice na hranici s Polankou (asi 400 m n. m.).
Katastr obce měří 1569 hektarů (obec střední rozlohy).Značnou část území pokrývají lesy a louky. Obec Lužná sousedí s osmi dalšími obcemi: na jihu s Lačnovem, na jihovýchodě s Lidečkem, na východě s Francovou Lhotou (dříve Pulčínem), na severovýchodě se Zděchovem, na severu s Hovězím, na severozápadě s Valašskou Polankou a na západě s Prlovem a Pozděchovem.

Obec se člení na různé části, z nichž nejvýznamnější jsou: Horňansko, Dolňansko se zástavbou po pravém břehu Senice, zástavba po pravé straně silnice I/57 ve směru na Lidečko a z pasek zejména Neratov, Vráblovy a Žídkovy paseky, Mužíkov a Štědroňov.

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

tel.: 571 446 100
fax: 571 446 101

starostka@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČO:      00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná

Webkamera - Skiareál

Soubory cookies | Zásady zpracování osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti Správa stránek