Znak obce Lužná

Obec Lužná

                            Sbor dobrovolných hasičů Lužná

Znak SDH Lužná

Sbor dobrovolných hasičů v Lužné byl založen v roce 1925. Prvním starostou sboru byl zvolen pan Antonín Filgas č.p. 83. V roce 1926 byla zakoupena první hasičská technika, ruční střikačka od firmy Smekal z Prostějova. V tomto roce byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice, kterou naši předchůdci postavili za pouhý jeden rok.

Sbor dobrovolných hasičů v té době vyvíjel velmi intenzivní činnost. Především nezištně chránil občany a jejich majetky před zákeřným ohněm či jinými živly. Zbudovali vodní nádrže, divadelní jeviště, starali se o dobrý stav zbrojnice a udržovali v pořádku výzbroj a výstroj. Pořádali tradiční masopust, divadelní představení, plesy a zábavy. Velmi vyhledávanou se stala samaritánská činnost.

V roce 1940 byla zakoupena první motorová stříkačka a za dluh s tím spojený se zaručili svými majetky členové tehdejšího výboru SDH.

V roce 1951 bylo sboru přiděleno první auto typu HORCH. V roce 1954 bylo zakoupeno motorové čerpadlo PS 8 a 20 soukenných stejnokrojů. Mladí členové sboru se zúčastňovali námětových cvičení i hasičských soutěží. Největšího úspěchu dosáhlo soutěžní družstvo v roce 1961, kdy se zásluhou poctivé přípravy stalo absolutním vítězem okresní soutěže. V roce 1965 bylo sboru přiděleno vozidlo TATRA 805 a nová stříkačka PS 12.

16. července 1966 byl uskutečněn 1. ročník hasičské pohárové soutěže O Zlatou přilbu Luženských kotárů. Této soutěže se zúčastnilo 8 cvičících družstev. 29. července 2012 se uskuteční již 47. ročník této pohárové soutěže.

patron hasičů svatý Florián
patron hasičů svatý Florián

V květnu 1992 byla slavnostně otevřena a vysvěcena nová moderní hasičská zbrojnice, která slouží hasičům dodnes. V roce 2001 byl uskutečněn 1. ročník soutěže veteránů, kde se soutěží starým způsobem. Soutěž získala na oblibě a tak bude v roce 2012 probíhat na podzim již 12. ročník této soutěže. U příležitosti 80. výročí založení sboru byl hasičům v roce 2005 předán historický prapor. V současnosti [kdy?] je ve sboru 56 členů (Fotogalerie hasičů).

Velitelem je Miroslav Novák, starostou sboru je Stanislav Papšík a jeho náměstkem Pavel Scheuer.

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

tel.: 571 446 100
fax: 571 446 101

starostka@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČO:      00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná

Webkamera - Skiareál

Soubory cookies | Zásady zpracování osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti Správa stránek