Znak obce Lužná

Obec Lužná

Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém

Sdružení obcí Hornolidečska (SOH) realizuje projekt k zavedení systému protipovodňové služby a služby preventivní povodňové ochrany.

Pro kontrolu hladiny vody v řece Senici v naší obci klikněte na odkaz níže:
Hladinové čidlo varovného systému

                                                        Senice v Lužné u obecního úřadu - květen 2019
Senice v Lužné - květen 2019  

Projekt řeší  zavedení systému protipovodňové služby a služby preventivní povodňové ochrany na  území  Sdružení obcí Hornolidečska, konkrétně obcí Lužná, Ústí, Valašská Senice - způsob. část projektu Valašské Polanky a Střelná - nezpůs. část projektu,  a to prostřednictvím vypracování dig. povodňových plánů,  což umožní napojení na digitální povodňový plán  ČR a Povodňový informační systém POVIS a dále prostřednictvím vybudování lokálního varovného a informačního systému  obcí.

Realizace projektu přinese dostupnost informací o povodňovém riziku a zajištění nepřetržitého provozu kvalitního informačního systému, předpovědní a hlásné služby s následným odrazem na včasné varování obyvatelstva při současném poskytnutí efektivního nástroje řízení obcí za mimořádných událostí a využití sdílených dat - digitální povodňový plán.

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

tel.: 571 446 100
fax: 571 446 101

starostka@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČO:      00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná

Webkamera - Skiareál

Soubory cookies | Zásady zpracování osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti Správa stránek