Znak obce Lužná

Obec Lužná

Veřejné vyhlášky

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Veřejná vyhláška-povolení vyjímky

VV-Návrh opatření obecné povahy-MK č.05c před mostem ev.č.026c

VV-Opatření obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/57

VV-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/57

VV-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy na MK

VV-Návrh opatření obecné povahy-MK č.28c před mostem ev.č.027c

VV-Výzva k odstranění reklamního zařízení

Veřejná vyhláška - Povolení výjimky (rys ostrovid, medvěd hnědý)
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí - Hromadný předpisný seznam
VV - uvědomění o povolení výjimky - rys ostrovid, medvěd hnědý
VV - Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/57
VV - Opatření obecné povahy č. 2
VV - Návrh opatření obecné povahy č. 1
VV - doručení aktual. č.2 Zásad ÚRZk a úplného znění ZÚRZk po vydání aktualizace č.2
Veřejná vyhláška - Společné povolení na stavbu
VV - Opatření obecné povahy - Opatření při nedostatku vody
VV - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení-Oprava rozvodu 6kV Horní Lideč - Val. Polanka
VV - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje ZK
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
Veřejná vyhláška - Informace k platbě daně z nemovitých věcí od roku 2018
 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - chodník pro pěší

Rok 2017

 Veřejná vyhláška - Doručení návrhu aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje ZK
 VV - územní rozhodnutí - 1. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska
 VV - doručení návrhu ÚP Lužná
 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí
 VV - Opatření obecné povahy - zrušení zákazu nakládání s povrchovým vodami
 VV - opatření obecné povahy vydané podle ustanovení §32 odst. 2 písm. a)
 VV - opatření obecné povahy
 VV - opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody
 VV - ÚR - I. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na uzemí obcí Hornolidečska
 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení ÚŘ - I. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska
 VV - Oznámení opatření obecné povahy - územní plán Lužná
 VV - St. úpravy KD

Rok 2016

 VV - Hromadný předpisný seznam
 VV - zaklenutí potoka
 VV - opatření obecné_povahy
 VV - Zásady úz. rozvoje zl. kraje
 VV - Oznámení opatř. obecné povahy

Rok 2014

Veřejná vyhláška - Čistá řeka B 

Veřejná vyhláška 

Veřejná vyhlášška - cykl. stezka

Veřejná vyhláška - cykl. stezka

Veřejná vyhláška 

Veřejna vyhláška

Veřejná vyhláška 

Dražební vyhláška   

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Starší

Dražební vyhláška 

Veřejná vyhláška 

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška- prodloužení stavebního povolení 

Veřejná vyhláška - prodloužení stavebního povolení 

Veřejná vyhláška - oznámení vydání aktualizace ZUR ZK 

Veřejná vyhláška - územní řízení

Veřejná vyhláška - uložení písemností

Veřejná vyhláška - uložení písemností

Veřejná vyhláška - uložení písemností

Veřejná vyhláška - stavební povolení - ČŘB II.

Zpráva 275/2011/KŘ o hospodaření SOMV (rok 2011)

Zahájení řízení (Posuzování vlivů na životní prostředí) 

Zahájení vodoprávního řízení (Bečva II)

Rohodnutí o umístění stavby - prodloužení kanalizace 

Veřejná vyhláška (Zásady územního rozvoje)

Veřejná vyhláška (rozhodnutí)

Veřejná vyhláška (změna č.10)

Veřejná vyhláška (zahájení územního řízení)

Dražební vyhláška

Veřejná vyhláška (splašková kanalizace prodloužení)

Územní řízení (splašková kanalizace Na Zahradách)

Zahájení řízení (kanalizace srážkových vod)

Veřejná vyhláška (splašková kanalizace)

Veřejná vyhláška (zahájení územního řízení)

Dražební vyhláška

Mor včelího plodu

Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2011

Veřejná vyhláška zeměměřičských prací

Dražební vyhláška 2

Dražební vyhláška 1

Vodovod v Neratově

Zveřejnění nepronajatého majetku

ÚR ,,chodník a přechod pro chodce v obci Lužná"
Stavebni obvod Luzna Na zahradkach
chodnik a prechod pro chodce v obci Luzna.pdf
24.3.2010 - Oznámení o možnosti převzít písemnost.pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost.pdf
Zverejneni nepronajateho majetku ve vlastnictvi statu
Oznameni o projednani navrhu zadani zmeny c. 10
Územní rozhodnutí-vodovod Lužná, oblast Neratov.pdf
Územní rozhodnutí-hospodářská budova.pdf
Územní rozhodnutí o umístění stavby-vrtané studny
FU-oznameni o miste ulozeni pisemnosti
vodovod Lužná, oblast Neratov.doc
Územní rozhodnutí-hospodářská budova.doc
Územní řízení-vrtaná studna s vodovodem.doc
Územní rozhodnutí-reklamní zařízení.doc
Veřejná vyhláška-reklamní zařízení.doc
archiv_verejne vyhlasky.zip

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

tel.: 571 446 100
fax: 571 446 101

starostka@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČO:      00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná

Webkamera - Skiareál

Soubory cookies | Zásady zpracování osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti Správa stránek