Znak obce Lužná

Obec Lužná

Elektronická úřední deska

Název dokumentu Bylo vyvěšeno Bude svěšeno
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 23.5.2018 8.6.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017 - SOH 15.5.2018 7.6.2018
Inventarizační zpráva 2017 - SOH 15.5.2018 7.6.2018
Výkaz Rozvaha 2017 - SOH 15.5.2018 7.6.2018
Výkaz Příloha 2017-SOH 15.5.2018 7.6.2018
Výkaz zisku a ztráty 2017 - SOH 15.5.2018 7.6.2018
Výkaz Fin 2017 - SOH 15.5.2018 7.6.2018
Návrh Závěrečného účtu 2017 - SOH 15.5.2018 7.6.2018
Informace o konání zasedání ZO Lužná 10.5.2018 23.5.2018
Rozpočtové opatření č.1 - obec Lužná 7.5.2018 31.3.2019
VV - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje ZK 3.5.2018 14.6.2018
Oznámení o době a místě konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Lužná 3.5.2018 27.5.2018
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 2.5.2018 31.5.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 26.4.2018 30.6.2019
Inventarizační zpráva za rok 2017 26.4.2018 30.6.2019
Výkaz Příloha za rok 2017 26.4.2018 30.6.2019
Výkaz Zisku a ztrát za rok 2017 26.4.2018 30.6.2019
Výkaz Rozvaha za rok 2017 26.4.2018 30.6.2019
Výkaz Fin 2 - 12 M za rok 2017 26.4.2018 30.6.2019
Závěrečný účet obce za rok 2017-NÁVRH 26.4.2018 22.5.2018
Veřejná vyhláška - Informace k platbě daně z nemovitých věcí od roku 2018 27.4.2018 28.5.2018
SOH-oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. 24.4.2017 31.3.2019
SOMV - Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 25.4.2018 7.6.2018
SOMV - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017 25.4.2018 7.6.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro doplňkové volby do senátu parlamentu ČR 6.4.2018   — 
Informace o počtu a sídle volebních okrsku pro doplňující volby do senátu parlamentu ČR v obci Lužná 3.4.2018    27.5.2018   
Rozpočet na rok 2018 - SOH 23.3.2018    31.3.2019
Rozpočtové opatření SOVM č. 1/2018 22.3.2018  31.12.2018
Rozpočet obce Lužná na rok 2018 9.3.2018  31.3.2019 
Informace k revizi KN Lužná 9.1.2018
Střednědový výhled rozpočtu MŠ na rok 2019-2020 15.12.2017 31.12.2020
Rozpočet MŠ Lužná na rok 2018 15.12.2017 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5 2017 SOH 12.10.2017
VPS - NFV sdružení OH a MAS Hornolidečska 28.7.2017 28.7.2020
VPS - NFV sdružení OH s MAS Hornolidečska, z.s. 23.6.2017 23.6.2020
Rozpočtové opatření č. 2 SOH 8.6.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. - Závěrečný účet sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko za rok 2016 5.6.2017 30.6.2018
Závěrečný účet obce za rok 2016 15.6.2017 30.6.2018
Audit za rok 2016 29.5.2017 30.6.2018
Inventar. zpráva za rok 2016 29.5.2017 30.6.2018
Výkaz FIN 2-12 za rok 2016 29.5.2017 30.6.2018
Výkaz Příloha za rok 2016 29.5.2017 30.6.2018
Výkaz Rozvaha za rok 2016 29.5.2017 30.6.2018
Výkaz Zisku a ztráty za rok 2016 29.5.2017 30.6.2018
Zpráva MŠ Lužná za rok 2016 29.5.2017 30.6.2018
VPS - NFV sdružení OH a MAS Hornolidečska 16.3.2017 16.3.2020
Rozpočtový výhled obce Lužná na rok 2017-2021 19.2.2017 31.12.2021

Zpravodaje

Zpravodaj č. 54
Zpravodaj č. 53

Smlouvy

Název dokumentu Bylo vyvěšeno Bude svěšeno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ sokol 26.2.2018 26.2.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Lužná 20.2.2017 20.2.2020
Veřejnoprávní smlouva - TJ sokol Lužná 25.2.2016

Ostatní

Letní rozvoz pečiva Val. Polanka
Ordinační hodiny
Cena vody a stočného od 1. 1. 2018

Archiv dokumentů

Zpravodaje Zpravodaje
Obecně závazné vyhlášky Obecně závazné vyhlášky
Rozpočet Rozpočty obce
Záměry obce Záměry obce
Ostatní dokumenty Ostatní dokumenty
Usnesení zastupitelstva Usnesení zastupitelstva
Veřejné vyhlášky Veřejné vyhlášky
Povinné informace Povinné informace
Harmonogram tříděného odpadu Harmonogram tříděného odpadu
Projekty Projekty
Ukončené výzvy Ukončené výzvy

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

t: 571 446 100
f: 571 446 101

starosta@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČ: 00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná

Správa stránek