Znak obce Lužná

Obec Lužná

Prohlášení o přístupnosti

Souhrn, o co se jedná:

 1. Český zákon o přístupnosti: Zákon č. 99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  PROVÁDÍ SMĚRNICI
 2. Evropská směrnice o přístupnosti: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru
  KTERÁ VYŽADUJE SPLNĚNÍ NORMY
 3. Evropská norma požadavků na dostupnost: Norma ČSN EN 301 549 V1.1.2 Požadavky na dostupnost pro zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby ICT v Evropě
  JENŽ POUZE KOPÍRUJE PRAVIDLA
 4. Celosvětové pravidla pro přístupnost webového obsahu: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (částečný český překlad)
  A FORMU PROHLÁŠENÍ UPRAVUJE
 5. Vzor prohlášení o přístupnosti: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

Byrokratická formulace

Obec Lužná se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.obec-luzna.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah x

Níže uvedený obsah není přístupný:

 • většině obrázků chybí vyplněná alternativní text
 • místo textu se uveřejňují 20MB plakáty
 • PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text
 • některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu .DOC nebo .XLS

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2018-10-11. Prohlášení bylo revidováno dne 2019-04-09.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

[Popište mechanismus zpětné vazby a připojte odkaz na tento mechanismus, který se má používat k informování subjektu veřejného sektoru o veškerých problémech z hlediska souladu a k vyžádání informací a obsahu, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice].

[Uveďte kontaktní údaje příslušných subjektů/útvarů/osob, které jsou odpovědné za přístupnost a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby].

Postupy pro prosazování práva

[Popište postupy pro prosazování práva a uveďte odkaz na tyto postupy, které se použijí v případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice].

[Poskytněte kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva].

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

t: 571 446 100
f: 571 446 101

starostka@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČ: 00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná

Webkamera - Skiareál

Soubory cookies | Zásady zpracování osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti Správa stránek