Znak obce Lužná

Obec Lužná

Mateřská škola

571 446 080

Lužná 252
756 11, Valašská Polanka

Historie

Mateřská škola v Lužné byla vybudována v letech 1974 – 1976. Tato budova byla postavena v akci „Z“, to znamená, že se na výstavbě podílely všechny složky NF při MNV v rámci brigádnických hodin placených i neplacených. 1.října 1976  - před 30 lety byla slavnostně Mateřská škola v Lužné otevřena.

Mateřská škola Lužná je jednotřídní  smíšeného věku od 2 do šesti let. V počátku navštěvovalo školku 30 dětí. Postupně se budova vybavovala potřebnými hračkami a pomůckami, nakupoval se inventář pro MŠ i pro ŠJ. Počet dětí byl stále kolem třiceti, v letech 1982 – 1983 bylo zapsáno dokonce 35 dětí až do roku 1990. Od této doby se snižuje počet dětí a tím se snižují úvazky všech pracovníků. Z tohoto důvodu hrozí uzavření školky. Obecní úřad však trvá a bojuje o existenci této instituce. Nepříznivá situace trvá až do roku 1995. Proto se Obecní úřad Lužná rozhodl využít budovy i k jiným účelům, budova má sloužit jako jídelna pro veřejnost, knihovna, zdravotní středisko, prádelna a sklady pro školku a OÚ.

Na jaře 1996 se začalo s plány rekonstrukce budovy a na  podzim tohoto roku došlo k jejich realizaci.  Přestavba probíhala za provozu celý rok, všichni zaměstnanci i děti měli ztížené podmínky. Zmenšily se prostory třídy, skladu pro hračky a jiné, které MŠ nyní chybí. K 1.9.1997 byl zahájen provoz MŠ a zároveň provoz ŠJ pro veřejnost.

1.1.2003 se stala MŠ právním subjektem,což sebou přineslo změny ve financovaní, v organizaci práce, navýšení administrativy aj. V posledních letech opět dětí přibývá, počet se pohybuje kolem 20 a více.

Mateřskou školu navštěvovaly děti především z Lužné, ale i z Horní Lidče, z Pozděchova a Prlova.

Mikuláš ve školce

Masopust 2010 – školka

Masopust 2013 - školka

Rej čarodějnic 2013 - školka

img_20130307_115240  img_20130307_115300 
img_20130307_115318  img_20130307_115400

Zaměstnanci mateřské školy

Za dobu existence MŠ zde prošla řada pedagogických pracovnic i provozních zaměstnanců, kteří se svědomitě a s láskou starali  o svěřené děti.

Během 30-ti let působily na naší školce tyto paní ředitelky:

 1. Věra Mozgová
 2. Ludmila Chrástecká
 3. Vlasta Martinková

Paní učitelky a pomocné vychovatelky:

 1. Vlasta Martinková
 2. Jaroslava Jungwirtová
 3. Pavla Otevřelová (Válečková)
 4. Zuzana Benková (Katnarová)
 5. Věra Adamušková
 6. Martina Šipinková - Janáčová
 7. Jiřina Kuncová
 8. Jana Lánská
 9. Dana Adámková
 10. Marie Liňová (pomocná vychovatelka)
 11. Ludmila Ibříšková (pomocná vychovatelka)
 12. Ludmila Dančáková
 13. Jitka Fusková
 14. Eliška Poláchová (zástupy za nemoc)
 15. Marcela Mikalová
 16. Věra Krčmařová

O čistotu a pořádek se staraly:

 1. Ludmila Kohoutková
 2. Vlasta Kocourková
 3. Anna Žáková
 4. Jiřina Filgasová
 5. Jarmila Sívková
 6. Ludmila Pechalová
 7. Ludmila Jánošíková
 8. Ludmila Ibříšková

Dobré jídlo nám zajišťovaly a zajišťují:

 1. Ludmila Pechalová
 2. Vlasta Kocourková
 3. Marie Juřicová
 4. Ludmila Ibříšková
 5. Dana Chromíková
 6. Marie Vaňková  - roznášení obědů
 7. Ludmila Scheuerová – roznášení obědů
 8. Marie Liňová
 9. Olga Chupíková

Vedoucí ŠJ:

 1. Eva Muchová
 2. Jana Lánská
 3. Marie Kovářová
 4. Vlasta Martinková
 5. Dagmar Tahotná a Bohumila Fujeriková
 6. Marcela Mikalová
 7. Šárka Štachová
 8. Věra Krčmařová

Účetní:

 1. Bronislava Brhlová

Topili nám:

 1. Anna Filgasová
 2. Zdena Gregušová
 3. Imrich Greguš
 4. Ludmila Pechalová
 5. Ludmila Ibříšková

Kromě výše jmenovaných jsme spolupracovali se zástupci obce Lužná – zřizovatelem mateřské školy.

 1. JUDr. Josefem Filgasem
 2. Aloisem Bětíkem
 3. Ing. Libuší Martinkovou
 4. Miroslavem Papšíkem
 5. Jiřím Pechalem

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

t: 571 446 100
f: 571 446 101

starosta@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČ: 00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná

Soubory cookies | Zásady zpracování osobních údajů Správa stránek