Znak obce Lužná

Obec Lužná

Mateřská škola

571 446 080

Lužná 252

756 11, Valašská Polanka

Historie

Mateřská škola v Lužné byla vybudována v letech 1974 – 1976. Tato budova byla postavena v akci „Z“, to znamená, že se na výstavbě podílely všechny složky NF při MNV v rámci brigádnických hodin placených i neplacených. 1.října 1976  - před 30 lety byla slavnostně Mateřská škola v Lužné otevřena.

Mateřská škola Lužná je jednotřídní  smíšeného věku od 2 do šesti let. V počátku navštěvovalo školku 30 dětí. Postupně se budova vybavovala potřebnými hračkami a pomůckami, nakupoval se inventář pro MŠ i pro ŠJ. Počet dětí byl stále kolem třiceti, v letech 1982 – 1983 bylo zapsáno dokonce 35 dětí až do roku 1990. Od této doby se snižuje počet dětí a tím se snižují úvazky všech pracovníků. Z tohoto důvodu hrozí uzavření školky. Obecní úřad však trvá a bojuje o existenci této instituce. Nepříznivá situace trvá až do roku 1995. Proto se Obecní úřad Lužná rozhodl využít budovy i k jiným účelům, budova má sloužit jako jídelna pro veřejnost, knihovna, zdravotní středisko, prádelna a sklady pro školku a OÚ.

Na jaře 1996 se začalo s plány rekonstrukce budovy a na  podzim tohoto roku došlo k jejich realizaci.  Přestavba probíhala za provozu celý rok, všichni zaměstnanci i děti měli ztížené podmínky. Zmenšily se prostory třídy, skladu pro hračky a jiné, které MŠ nyní chybí. K 1.9.1997 byl zahájen provoz MŠ a zároveň provoz ŠJ pro veřejnost.

1.1.2003 se stala MŠ právním subjektem,což sebou přineslo změny ve financovaní, v organizaci práce, navýšení administrativy aj. V posledních letech opět dětí přibývá, počet se pohybuje kolem 20 a více.

Mateřskou školu navštěvovaly děti především z Lužné, ale i z Horní Lidče, z Pozděchova a Prlova.

 

Mikuláš ve školce

Masopust 2010 – školka

Masopust 2013 - školka

Rej čarodějnic 2013 - školka

 

img_20130307_115240  img_20130307_115300 
img_20130307_115318  img_20130307_115400

 

Zaměstnanci mateřské školy

Za dobu existence MŠ zde prošla řada pedagogických pracovnic i provozních zaměstnanců, kteří se svědomitě a s láskou starali  o svěřené děti.

Během 30-ti let působily na naší školce tyto paní ředitelky:

Věra Mozgová

Ludmila Chrástecká

           Vlasta Martinková

 

     Paní učitelky a pomocné vychovatelky:

           Vlasta Martinková

            Jaroslava Jungwirtová

Pavla Otevřelová (Válečková)

Zuzana Benková (Katnarová)

Věra Adamušková

Martina Šipinková - Janáčová

            Jiřina Kuncová

Jana Lánská

Dana Adámková

Marie Liňová (pomocná vychovatelka)

Ludmila Ibříšková (pomocná vychovatelka)

            Ludmila Dančáková

           Jitka Fusková

            Eliška Poláchová (zástupy za nemoc)

            Marcela Mikalová

            Věra Krčmařová

 

O čistotu a pořádek se staraly:

            Ludmila Kohoutková

            Vlasta Kocourková

            Anna Žáková

            Jiřina Filgasová

            Jarmila Sívková

            Ludmila Pechalová

            Ludmila Jánošíková

            Ludmila Ibříšková

 

Dobré jídlo nám zajišťovaly a zajišťují:

            Ludmila Pechalová

            Vlasta Kocourková

            Marie Juřicová

            Ludmila Ibříšková

            Dana Chromíková

            Marie Vaňková  - roznášení obědů

            Ludmila Scheuerová – roznášení obědů

            Marie Liňová

            Olga Chupíková

 

Vedoucí ŠJ:

            Eva Muchová

            Jana Lánská

            Marie Kovářová

            Vlasta Martinková

            Dagmar Tahotná a Bohumila Fujeriková

            Marcela Mikalová

            Šárka Štachová

            Věra Krčmařová

 

Účetní       

            Bronislava Brhlová

 

Topili nám:

            Anna Filgasová

            Zdena Gregušová

            Imrich Greguš

            Ludmila Pechalová

            Ludmila Ibříšková

 

Kromě výše jmenovaných jsme spolupracovali se zástupci obce Lužná – zřizovatelem mateřské školy.

            JUDr. Josefem Filgasem

            Aloisem Bětíkem

            Ing. Libuší Martinkovou

            Miroslavem Papšíkem

            Jiřím Pechalem

 

 

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

t: 571 446 100
f: 571 446 101

starosta@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČ: 00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná

Správa stránek