Znak obce Lužná

Obec Lužná

Územní plán Lužné


Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2012

Územní plán Lužná - Výkres základního členění

Územní plán Lužná - Hlavní výkres

Územní plán Lužná - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Územní plán Lužná - Výkres dopravy a technické infrastruktury

Územní plán Lužná - Koordinační výkres (1:5000)

Územní plán Lužná - Koordinační výkres (1:2000)

Územní plán Lužná - Výkres širších vztahů

Územní plán Lužná - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Územní plán Lužná - Návrh územního plánu sídelního útvaru (říjen 2014)

Územní plán Lužná - Odůvodnění územního plánu sídelního útvaru (říjen 2014)

Územní plán Lužná - Návrh územního plánu sídelního útvaru (květen 2017)

Územní plán Lužná - Odůvodnění územního plánu sídelního útvaru (květen 2017)

Územní plán Lužná - Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Opatření obecné povahy - Vydání územního plánu Lužná

Obec Lužná v současnékdy? době realizuje projekt:
Nový územní plán Obce Lužná s podporou dotace z operačního programu „Integrovaný operační program – Národní podpora územního rozvoje“

Projekt jestále? ve fázi, kdy byl předán koncept územního plánu na MÚ Vsetín k projednání.

Integrovaný operační program

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

t: 571 446 100
f: 571 446 101

starostka@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČ: 00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná

Webkamera - Skiareál

Soubory cookies | Zásady zpracování osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti Správa stránek