Znak obce Lužná

Obec Lužná

Rozpočty obce

Návrh - Rozpočtový výhled obce Lužná 2020-2024

Návrh Závěrečného účtu obce Lužná za rok 2018
Závěrečný účet obce za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017
Výkaz Příloha za rok 2017
Výkaz Rozvaha za rok 2017
Výkaz Zisku a ztrát za rok 2017
Výkaz Fin 2 - 12 M za rok 2017
Rozpočet obce Lužná na rok 2018
Rozpočtové opatření č.1 - obec Lužná
Rozpočtové opatření č.5 - obec Lužná
Rozpočtové provizorium na rok 2019
Rozpočtové opatření č.6 - obec Lužná
Rozpočet obce Lužná na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Lužná na rok 2019
Rozpočet MŠ Lužná na rok 2019
NÁVRH Rozpočtu MŠ Lužná na rok 2019
NÁVRH - Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Lužná na rok 2020-2021
Rozpočtové opatření č. 4 - obec Lužná
Rozpočtové opatření č.3/2018 - obec Lužná
Rozpočtové opatření č. 2/2018 - obec Lužná
Rozpočet MŠ Lužná na rok 2018
Závěrečný účet obce za rok 2016
Audit za rok 2016
Inventar. zpráva za rok 2016
Výkaz FIN 2-12 za rok 2016
Výkaz Příloha za rok 2016
Výkaz Rozvaha za rok 2016
Výkaz Zisku a ztráty za rok 2016
Zpráva MŠ Lužná za rok 2016
Závěrečný účet obce za rok 2017-NÁVRH
 Rozpočtový výhled obce 2017-2021
 Rozpočet obce Lužná. 2017
 Schválený rozpočet obce Luzná na rok 2017 
 Rozpoctové opatření č. 6 - obec Lužná 
 Rozpočtové provizorium obce Lužná na rok 2018
 Rozpočtové opatření č. 5 - obec Lužná
 Rozpočtové opatření č. 4
 Rozpočtové opatření č. 3_- obec Lužná
 Rozpočt. opatření č.2 - obec Lužná
 Rozpočtové opatření č. 1 - obec Lužná
 Výpis u usnesení z VS SOH č.III/2014, ke stanovení hospodaření SO v rámci rozpočtového provizoria
 Návrh rozpočtu obce na rok 2018
 Rozpočet MŠ Lužná na rok 2017
 Závěrečný účet obce za rok 2016 - návrh
 Návrh rozpočtu MŠ Lužná, okres Vsetín na rok 2017
 Návrh rozpočtu obce na rok 2017

 

 

 

 Zpráva o výsl. hosp. SOMV 2015
 Závěrečný účet SOVM 2015

Závěrečný úcet obce za rok 2013

Roční zpráva MŠ Lužná, okres Vsetín

Audit obce Lužná za rok 2013

Výkaz zisku a ztráty za rok 2013

Výkaz FIN za rok 2013

Rozvaha za rok 2013

Příloha za rok 2013

Rozpočet obce 2014 

Návrh rozpočtu na rok 2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2012 

Rozvaha za rok 2012

Příloha 2012

Závěrečný účet obce za rok 2012

Návrh rozpočtu obce 2012 

Závěrečný účet obce 2011

Audit obce 2011

Rozvaha obce 2011

Rozpočet obce 2011

Výkaz plnění rozpočtu obce 2011 

Závěrečný účet obce 2010

Rozpočet obce 2010

Rozpočet obce 2009

Rozpočet obce 2008

Závěrečný účet obce 2008

Závěrečný účet obce 2007

 

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

tel.: 571 446 100
fax: 571 446 101

starostka@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČO:      00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná


Webkamera - Skiareál

Soubory cookies | Zásady zpracování osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti Správa stránek