Znak obce Lužná

Obec Lužná

Oficiální stránky valašské obce Lužná

Aktuálně


Výsledky I.kola doplňovacích voleb do Senátu v obci Lužná


Informace o konání 29. veřejného zasedání ZO Lužná

Datum konání: úterý 22. května 2018 od 18:00 hodin
Místo konání: zasedací místnost KD Lužná

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 29. zasedání ZO
 3. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 5. Projednání a schválení účetní závěrky obce sestavené k 31.12. 2017
 6. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lužná za rok 2017
 7. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
 8. Projednání nákupu sněžného děla , tlakového a podávacího čerpadla
 9. Projednání majetkoprávních záležitostí obce
 10. Projednání Strategického plánu rozvoje obce Lužná
 11. Rozpočtové opatření 2/2018
 12. Různé
 13. Diskuse a závěr

SCHKO Beskydy - informace pro chovatele

Záměr obce Lidečko

Nabídka práce

Náborový leták PČR


Ve fotogalerii přibyly nové fotky, podívejte se

Vráblovy paseky 2018

Naučná stezka - odkaz


Seznam akcí a svozu odpadů nově také v kalendáři

Kalendář akcí


  Další

 

Obecní úřad

Lužná 230
756 11 Valašská Polanka

t: 571 446 100
f: 571 446 101

starosta@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

IČ: 00304077
DIČ: CZ00304077


Facebook

Facebook obce Lužná

Správa stránek